Kâr amacı gütmeden, eğitim ve çevre projeleri başta olmak üzere topluma fayda sağlayacak ve Sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine destek sağlamak temel ilkelerimiz arasındadır.

Sosyal Sorumluluk Bilincimizi, kurumumuzun tabanına yaymak amacıyla tüm çalışan personelimize insan, doğa ve diğer canlıların yaşam alanlarının korunması ve güncel konular (iklim değişikliği, su ve elektrik tasarrufu, dezenfeksiyon, kişisel bakım, iş güvenliği, müşteri mülkünü koruma vb.) hakkında eğitimler düzenleyerek ilkelerimizin devamlılığını sağlamaktayız.

Sosyal Fabrika Projesi, Atatürk’ün bir projesidir. Atatürk’e göre fabrika sadece üretim yapılan bir mekan değil, aynı zamanda “ar-ge” çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvar, eğitim verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarına sahip bir kültür kompleksi, bir “yaşam alanı”, bir kampüstür. Bu doğrultuda Atatürk, işçilerin yüksek standartlarda, her türlü imkandan yararlandıkları bu “sosyal fabrikaları” Anadolu’nun her yanına yapmayı planlamıştır.

Şirketlerin kâr ve ticaret odaklı çalışması dışında toplum odaklı çalışarak sosyal değişime de en büyük aracı olacaklarına inanıyoruz. Bu yüzden Güvensan Tesis Hizmetleri olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında çalışmalarımızı “Sosyal Fabrika” başlığında toplayarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekleyerek, Projeler Yapıyoruz!

Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Çevresel Miras Bırakmak için Temizlik ve Bakım Hizmetlerimizdeki Hassasiyetinizi Koruyoruz.

“Sağlıklı Gelecek” Kampanyası ile İlköğretim Okullarında “Hijyen” Konulu Eğitimler Vererek Bilinçlenme Döneminin Önemini Vurguladık.

Belediyeler ile İşbirliği Sağlayarak Kusursuz Ev İşleri Eğitim Projesini Hayata Geçirdik. 500 Üstü Kadını Ev Hizmetlerinde Sertifikalandırdık.

Mavi Yaka Hikayeleri ile Bakış Açılarını Değiştiriyoruz!

Mavi Yaka Hikayeleri, sektörde çalışanların ve hizmeti alanların bir araya gelerek sektöre dahil yaşanan sorunları kendi ağızlarından anlattıkları bir konuşma serisidir.

Toplumsal bütünlüğü sağlayarak, farkındalığı ve ortak verimliliği arttırmak en büyük amacımız. Bu doğrultuda kişilerin hikayelerini dinleyerek hizmet alanların ve sektörde çalışanların bakış açıları ile temel sorunlarını anlamak ve bu anlayışla;

Negatif algıyı pozitife çevirmek,

Fırsat eşitliğine ve

Toplumsal gelişime aracılık etmek istiyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz!

Farklı Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmalarına Katılarak, Kadın Girişimci ve İstihdamı Gibi Konularda Kadınlarla ve Gençlerle Bir Araya Geliyoruz, Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde, Erkeklerin de Yer Almalarını İstiyoruz. Bakış Açılarını, Kendilerine Verilen Rollerden Memnun Olup Olmadıklarını, Kadına ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Hakkındaki Görüşlerini Madalyonun Diğer Yüzü Olan Erkeklerden Dinlemek için Toplumsal Cinsiyet Sorunlarını Bu Kez Erkeklerle Konuşuyoruz ve “Erkekler Konuşuyor” Projesini Destekliyoruz.

ÇEVRECİ ÇANTALAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞAYA KATKI SAĞLIYORUZ!

ÖNCE GÜLÜMSE’’ Dedik ve Çevreci Çantalar ile Sürdürülebilir Doğaya Destek Verdik. Güvensan Ailesi olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Arasında Olan ‘’Açlığa Son’’ İlkesine Dikkat Çekmek için Diyetisyen Dilara Koçak’ın Destekçisi Olduğu ‘’FAO SIFIR ATIK SIFIR AÇLIK’’ Projesine Bizler de Katıldık.

GÜVENSAN MERKEZ OFİSTE ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLIYORUZ!

Ofisimizde bulunan çöp kovalarını kaldırdık ve ortak alanlarda bulunan tanımlamış (Kâğıt, plastik, cam vb.) atık kutularımızı kullanmaya başladık. Bu sayede:

Daha Etkin Bir Atık Ayrıştırma; Kâğıt, plastik, cam vb. geri dönüşüm atıkları artık kaynağında daha etkin ayrıştırmayı,

Tasarruf; Hem Çöp poşetinden tasarruf hem de iş gücünden tasarruf sağlamayı,

Sıfır Kullanım, Sıfır Atık; Atıklarımızı toplamak için kullandığımız çöp poşetlerimizin de çevre için önemli bir kirletici olduğunu unutmayalım. Daha planlı ve dikkatli bir kullanımla çevremizi korumayı,

Hedefliyoruz.

ÇOCUKLARIMIZI “TEMİZLİK VE DOĞA” KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYORUZ!

Çocuklarımızın bilinçlenme döneminde dikkatlerini sürdürülebilir yaşama çekmek ve doğal kaynakların korunarak, çevre temizliğinin önemini vurgulamak amacıyla “Temizlik ve Doğa” temalı sadece Kalben Derneği ve Güvensan Tesis Hizmetleri çalışanlarının çocuklarının katıldığı resim yarışması 2019 yılında geleneksel olarak başladı.

Resim yarışmamız 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde sonuçlandı. 22 Eylül Pazar günü By Adalı Restaurant’ta gerçekleşen Resim Yarışması Partisinde 12 eserin sahipleri aileleriyle birlikte ağırlandı. Organizasyonda ilk 3 eseri açıklanarak; sahiplerine Güvensan’dan Hediye Çeki, Arzum’dan Shake’N Take ve Eslem Kırtasiye’den Kırtasiye Paketini ödüllerini takdim edildi. Diğer eserlerin sahiplerine de hediye çeki hediye edildi.

Sürprizler bitmedi! Çocuklarımızla eserleri hakkında sohbet gerçekleştirdikten sonra, hamburger partisi ile kapanışı gerçekleştirdik.

Ayrıca 12 Eser 2020 takvimi olarak düzenlenerek; çocuklarımıza ve müşterilerimize hediye edilecektir.

Değerli Jürimize ve Sponsorlarımız Arzum Küçük Ev Aletlerine ve Eslem Kırtasiye’ye desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.