GÜVENSAN olarak; kâr amacı gütmeden, eğitim ve çevre projeleri başta olmak üzere topluma fayda sağlayacak ve Sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine destek sağlamak temel ilkelerimiz arasındadır.

Sosyal Sorumluluk Bilincimizi, kurumumuzun tabanına yaymak amacıyla tüm çalışan personelimize insan, doğa ve diğer canlıların yaşam alanlarının korunması ve güncel konular (iklim değişikliği, su ve elektrik tasarrufu, dezenfeksiyon, kişisel bakım, iş güvenliği, müşteri mülkünü koruma vb.) hakkında eğitimler düzenleyerek ilkelerimizin devamlılığını sağlamaktayız.

Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Çevresel Miras Bırakmak için Temizlik ve Bakım Hizmetlerimizdeki Hassasiyetinizi Koruyoruz.

“Sağlıklı Gelecek” Kampanyası ile İlköğretim Okullarında “Hijyen” Konulu Eğitimler Vererek Bilinçlenme Döneminin Önemini Vurguladık.

Belediyeler ile İşbirliği Sağlayarak Kusursuz Ev İşleri Eğitim Projesini Hayata Geçirdik. 500 Üstü Kadını Ev Hizmetlerinde Sertifikalandırdık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz!

Farklı Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmalarına Katılarak, Kadın Girişimci ve İstihdamı Gibi Konularda Kadınlarla ve Gençlerle Bir Araya Geliyoruz, Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde, Erkeklerin de Yer Almalarını İstiyoruz. Bakış Açılarını, Kendilerine Verilen Rollerden Memnun Olup Olmadıklarını, Kadına ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Hakkındaki Görüşlerini Madalyonun Diğer Yüzü Olan Erkeklerden Dinlemek için Toplumsal Cinsiyet Sorunlarını Bu Kez Erkeklerle Konuşuyoruz ve “Erkekler Konuşuyor” Projesini Destekliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyoruz!

ÖNCE GÜLÜMSE’’ Dedik ve Çevreci Çantalar ile Sürdürülebilir Doğaya Destek Verdik. Güvensan Ailesi olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Arasında Olan ‘’Açlığa Son’’ İlkesine Dikkat Çekmek için Diyetisyen Dilara Koçak’ın Destekçisi Olduğu ‘’FAO SIFIR ATIK SIFIR AÇLIK’’ Projesine Bizler de Katıldık.

Ofisimizde bulunan çöp kovalarını kaldırdık ve ortak alanlarda bulunan tanımlamış (Kâğıt, plastik, cam vb.) atık kutularımızı kullanmaya başladık. Bu sayede:

Daha Etkin Bir Atık Ayrıştırma; Kâğıt, plastik, cam vb. geri dönüşüm atıkları artık kaynağında daha etkin ayrıştırmayı,

Tasarruf; Hem Çöp poşetinden tasarruf hem de iş gücünden tasarruf sağlamayı,

Sıfır Kullanım, Sıfır Atık; Atıklarımızı toplamak için kullandığımız çöp poşetlerimizin de çevre için önemli bir kirletici olduğunu unutmayalım. Daha planlı ve dikkatli bir kullanımla çevremizi korumayı,

Hedefliyoruz.