Kurumsal Danışmanlık

İnsan Kaynakları

 1. Süreç Analizi
 2. Organizasyon Yapısının Oluşturulması
 3. Görev Tanımları Oluşturma ve İyileştirme
 4. Eğitim İhtiyaç Analizi
 5. Eğitim Planlama
 6. Oryantasyon Programı Oluşturulması
 7. Ücret Sistemi Oluşturma ve İyileştirme
 8. Performans Değerlendirme Sistemi ve İyileştirme
 9. Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları
 10. İnsan Kaynakları Prosedürlerinin Oluşturulması ve İyileştirilmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi

 1. Süreç Analizi (Zincir kapsamındaki tüm departmanlar için)
 2. Süreçlerin Kurulumu veya Var Olan Süreçlerin Revizyonu
 3. İş Akışlarının Optimizasyonu
 4. Dokümantasyon Desteği
 5. Stok Yönetimi
 6. Envanter Yönetimi
 7. Depo Yönetimi
 8. Süreç Eğitimleri
 9. Çalışan Yetkinliklerinin Belirlenmesi
 10. Organizasyon Yapısının Oluşturulması
 11. Karlılık hedefli İyileştirme Çalışmaları
 12. Sürdürülebilirlik İçin Takip Süreci
 13. ISO & IATF Belgelendirme Süreçlerine Hazırlık
 14. Müşteri Özel Belgelendirme Süreçlerine Hazırlık

Lojistik Yönetimi

 1. Süreç Analizi
 2. Süreçlerin Kurulumu veya Var Olan Süreçlerin Revizyonu
 3. İş Akışlarının Optimizasyonu
 4. Dokümantasyon Desteği
 5. Stok Yönetimi
 6. Envanter Yönetimi
 7. Depo Yönetimi
 8. Layout Çalışmaları
 9. Sevkiyat&Nakliye Optimizasyonu
 10. Planlama Yönetimi
 11. Süreç Eğitimleri
 12. Çalışan Yetkinliklerinin Belirlenmesi
 13. Organizasyon Yapısının Oluşturulması
 14. Karlılık hedefli İyileştirme Çalışmaları
 15. Sürdürülebilirlik İçin Takip Süreci
 16. ISO & IATF Belgelendirme Süreçlerine Hazırlık
 17. Müşteri Özel Belgelendirme Süreçlerine Hazırlık

Üretim

 1. Yalın Üretim Analizi (Üretim Alanlarının Yalın Değerler Çerçevesinde Yalın Üretim Sistemleri Kapsamında Değerlendirilmesi)
 2. Üretim Süreç İyileştirmesi
 3. Yalın Üretim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi
 4. Üretim Planlama Süreç Yönetimi
 5. Karlılık hedefli İyileştirme Çalışmaları
 6. Sürdürülebilirlik İçin Takip Süreci