Önce Güvenlik Sonra Hizmet Sunumu

GÜVENSAN olarak, paydaşlarımızın (çalışanlarımız, müşterilerimiz ve sunduğumuz hizmetlerden etkilenen 3. kişiler) sağlığına, güvenliğine ve çevreye önem veriyor; sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek hizmet sunuyoruz.

Amacımız, daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için, hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve ham maddeleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; temel paydaşlarımız olan çalışanlarımıza sağladığımız düzenli eğitimler ile müşterilerimize ve dolaylı olarak topluma daha güvenli, sağlıklı bir ortam sağlamaktır.

Taahhütlerimiz;

Hizmetlerimizde iş emniyeti ve çevre mevzuatlarına, yasalara ve GÜVENSAN iç yönetmeliklerine uymayı,

İş emniyeti ve çevre yönetim sistemini dokümantere ederek; ederek; düzenli uygulanmasını ve güncel olarak sürdürülebilir kalmayı,

Kazaları azaltmayı ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemeyi,

İş emniyeti ve çevre performansının sürekli gelişimini sağlamayı,

Hizmet üretiminde oluşan atıklar için azaltıcı önlemler almayı,

Çalışanlarımız ve Paydaşlarımız da; iş emniyeti ve çevre bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması için sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı,

İş emniyeti ve çevre politikamızı, paydaşlarımıza açık tutmayı,

Taahhüt ve Beyan Ederiz.

Çevre Yönetim Kapsamı :
GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Sütçüler Sok. No.4-A Ataşehir – İstanbul merkez ofisinde hizmet vermektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz İstanbul, İzmit, Ankara başta olmak üzere Türkiye Geneli Hizmet verdiğimiz sahalardaki Temizlik, Pest Kontrol ve Bitki Bakım faaliyetlerini kapsamaktadır.
Firmamız, stratejik hedeflerine ulaşmaya etki eden iç ve dış hususların analizi, hizmetlerinde yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğu çevresel etki değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve Çevre Yönetim Sistemi ile bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistem oluşturmayı, ilgili tarafları dikkate alarak süreçlerini planlarken müşteri tatmini, çalışanların sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmekte ve güncellenmektedir.
Çevre Yönetim Sistemimizin performansı Üst Yönetim liderliğinde Kalite Yönetim Sistemleri Birimimiz kapsamında İSEÇ sorumluluğunda ve takibinde şirket bünyesindeki tüm süreç liderleri tarafından yürütülmektedir.
Çevre mevzuatı ile ilgili uygunluk yükümlülükleri etkin bir şekilde takip edilmekte, oluşturulan ve performansı izlenen çevre hedefleri ile sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmekte, atık yönetim sistemi ile tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarımız lisanslı atık firmaları aracılığıyla bertaraf edilmektedir.