Önce Güvenlik Sonra Hizmet Sunumu

GÜVENSAN olarak, paydaşlarımızın (çalışanlarımız, müşterilerimiz ve sunduğumuz hizmetlerden etkilenen 3. kişiler) sağlığına, güvenliğine ve çevreye önem veriyor; sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek hizmet sunuyoruz.

Amacımız, daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için, hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve ham maddeleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; temel paydaşlarımız olan çalışanlarımıza sağladığımız düzenli eğitimler ile müşterilerimize ve dolaylı olarak topluma daha güvenli, sağlıklı bir ortam sağlamaktır.

Taahhütlerimiz;

Hizmetlerimizde iş emniyeti ve çevre mevzuatlarına, yasalara ve GÜVENSAN iç yönetmeliklerine uymayı,

İş emniyeti ve çevre yönetim sistemini dokümantere ederek; ederek; düzenli uygulanmasını ve güncel olarak sürdürülebilir kalmayı,

Kazaları azaltmayı ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemeyi,

İş emniyeti ve çevre performansının sürekli gelişimini sağlamayı,

Hizmet üretiminde oluşan atıklar için azaltıcı önlemler almayı,

Çalışanlarımız ve Paydaşlarımız da; iş emniyeti ve çevre bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması için sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı,

İş emniyeti ve çevre politikamızı, paydaşlarımıza açık tutmayı,

Taahhüt ve Beyan Ederiz.