Önce Güvenlik Sonra Hizmet Sunumu

Temizlik, Pest Kontrol, Bitki Bakımı ve Bakım & Enerji Yönetimi Hizmet sunumunda; sağlık ve güvenlik önceliğimizdir. İlgili tarafların (çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hizmet sunumdan etkilenen 3.kişilerin) sağlığı, güvenliği  ile çevrenin önemine saygı duyar sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederiz.

 

Amacımız;

Güvensan olarak daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için, hizmetlerimizde doğal kaynakların, enerji ve hammaddelerin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılarak temel paydaşlarımız olan çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile müşterilerimize ve dolaylı olarak topluma daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamaktır.

 

Taahhütlerimiz;

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatlarına, yasa ve yönetmeliklere, diğer şartlara ve GÜVENSAN iç yönetmeliklerine uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemini dokümante ederek, uygulanmasını ve sürekli iyileştirerek sürdürülmesini sağlamayı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma ortam şartlarını ve kaynakları sağlamayı ve İşlerin sahada güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için müşterilerinden gerekli kaynağın sağlanmasını talep edeceğini,
 • Tehlikeli bir durum ve tehlikeli bir hareket tespit edildiğinde tüm çalışanlara işi durdurma yetki ve sorumluluğu tanımayı,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre performansını; bu amaçla belirlenmiş stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu anahtar performans göstergeleri (KPI), hedefleri ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi yoluyla sürekli iyileştirileceğini,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak, Çevre ve İSG risklerini azaltmak için şirketin bağlamına ve hizmet süreçlerine ilişkin risklerin ve fırsatların yönetilmesini,
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda karar alırken çalışanlarına ve çalışan temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlamayı,
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerde çevresel etkileri değerlendireceğini, çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamayı,
 • Kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflarda iş emniyeti ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması için sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı, eğitimler vermeyi,
 • Kazaları azaltmayı ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemeyi,
 • Hizmet üretiminde oluşan atıkları azaltıcı önlemleri almayı,
 • Atıkları, yeniden kullanmayı ve geri kazanmayı, bu nokta da müşterilerimizi yönlendirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre politikamızı, paydaşlarımıza açık tutmayı,

 

Taahhüt ve Beyan Ederiz.

Çevre Yönetim Kapsamı :
GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Sütçüler Sok. No.4-A Ataşehir – İstanbul merkez ofisinde hizmet vermektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz İstanbul, İzmit, Ankara başta olmak üzere Türkiye Geneli Hizmet verdiğimiz sahalardaki Temizlik, Pest Kontrol ve Bitki Bakım faaliyetlerini kapsamaktadır.
Firmamız, stratejik hedeflerine ulaşmaya etki eden iç ve dış hususların analizi, hizmetlerinde yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğu çevresel etki değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve Çevre Yönetim Sistemi ile bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistem oluşturmayı, ilgili tarafları dikkate alarak süreçlerini planlarken müşteri tatmini, çalışanların sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmekte ve güncellenmektedir.
Çevre Yönetim Sistemimizin performansı Üst Yönetim liderliğinde Kalite Yönetim Sistemleri Birimimiz kapsamında İSEÇ sorumluluğunda ve takibinde şirket bünyesindeki tüm süreç liderleri tarafından yürütülmektedir.
Çevre mevzuatı ile ilgili uygunluk yükümlülükleri etkin bir şekilde takip edilmekte, oluşturulan ve performansı izlenen çevre hedefleri ile sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmekte, atık yönetim sistemi ile tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarımız lisanslı atık firmaları aracılığıyla bertaraf edilmektedir.