Kurumsal Eğitimler

İnsan Kaynakları

 1. Bordro ve Özlük Süreçleri
 2. Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon
 3. Çalışan İlişkileri Yönetimi
 4. Oryantasyon Programı Oluşturma
 5. Performansa Dayalı Yetkinlik Değerlendirme
 6. Performans Yönetimi ve Değerlendirme
 7. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

 1. Yalın Tedarik Zinciri Yönetim,
 2. Stratejik Satınalma Yönetimi

Lojistik Yönetimi

 1. Depo &Envanter Yönetimi
 2. Yalın Lojistik Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 1. Eğitmen Eğitimi
 2. Etkili Sunum Teknikleri
 3. İletişim ve İlişki Yönetimi
 4. Stres ve Öfke Yönetimi
 5. Takım Olma ve Takım Çalışması
 6. Yaratıcı Düşünce ve İnovasyon

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimleri

 1. Ekip Çalışması ve Ekip Yönetimi
 2. Etkin Performans Yönetimi
 3. İş’te Liderlik
 4. Mülakat Teknikleri
 5. Problem Çözme Teknikleri
 6. Yöneticiler İçin Geribildirim Ve Delegasyon
 7. Yönetim Becerilerini Geliştirme