Havuz Temizliği

Hizmetimizin Ana Başlıkları:

Yaz ve Kış Dönemlerinde Yüzme Havuzunun Temizliği,

Havuz Suyunun Ölçülmesi ve İlaçlanması,

Havuz Suyu Analizi ve Raporlanması.

Filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi standartlara uygun olarak, havuzların periyodik bakımlarının zamanında yapılması için Güvensan Akademi olarak hizmet vermekteyiz.

Yüzme Havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılması ve havuz suyunun kalite standartlarında olması yasal zorunluluktur.

Yasal Dayanak:

“YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)”

Bu yönetmeliğin amacı, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.