Yasal Zorunluluk Gereği

Güvensan Akademide Verdiğimiz Eğitimler

1- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Tüm sektörlerde iş başı yapan her personelin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini alması işverenlerin yasal yükümlülüklerinden biridir.

Eğitim Konuları:

  1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  3. İşyeri temizliği ve düzeni
  4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  5. Temel iş sağlığı ve Güvenliği teknik konuları

 Yasal Dayanak:

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11)

2- Acil Durum Tatbikat & Eğitimi

Pek çok işyerinde atlanan ve bilinmeyen Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi ve Acil Durum Tatbikatları konusunda işverenlerin yasal yükümlülüklerinden biri de işyerinin tehlike sınıfına uygun sayılarda Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması, Acil Durum Tatbikatlarının yapılması ve Ekiplerin Eğitimlerinin verdirilmesidir.

Acil Durumlar:

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Ekipleri:

Arama, Kurtarma, Tahliye, Yangınla Mücadele ve ilkyardım ekiplerinden oluşmaktadır.

Acil Durum Tatbikatları:

İşyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler raporlanır.

Tüm işyerleri için acil durum tatbikatları yapılması, acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi yasal zorunluluktur.

Yasal Dayanak:

İşveren, Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11)

3- SERTİFİKALI YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Hangi Meslek Gurupları Eğitimin Kapsamındadır?

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin bulunduğu her türlü alan yüksek kabul edilmekte ve bu alanlarda çalışan tüm personellerin Yüksekte Çalışma Eğitimi alması gerekmektedir.

Eğitimin Amacı:

Yüksekte çalışacak personellerin sağlıklı sürdürebilecek tekniklerin aktarılması ve güvenli biçimde çalışmalarını Yüksekte Güvenli Çalışma Donanımlarının kuşanılması ve Çevre, Ekipman Güvenlik Kontrol unsurlarının aktarılarak kazaların önlenebilmesi için gerekli farkındalığın kazandırılmasıdır.
Yüksekte çalışacak tüm personellere, Yüksekte Çalışma Eğitimlerinin aldırılması yasal zorunluluktur.

Yasal Dayanak:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

4- MEB ONAYLI SERTİFİKALI HİJYEN EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insan bedenine temasın söz konusu olduğu hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimlerinin verilmesidir.

Yasal Dayanak:

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği madde 2

a)Gıda üretim ve perakende yerleri.

b)İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan yerleri.

c)Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç)Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler de görev alacak personellerin Hijyen Eğitim Belgesi alması zorunludur.

Eğitim Başvuru Formu