GÜVENSAN İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri:

Değer yaratmayı amaç edinen insan kaynaklarımız; doğru strateji geliştirmek, nitelikli iş gücünü kullanan işveren olmak, sunduğu hizmetlerle topluluğu geleceğe taşıyan Güvensan Tesis Hizmetleri’nin kurumsal değerlerine sahip iş gücünü seçer ve işe alım gerçekleştirir.

Şirketimiz çalışanları 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı SGK hükümlerine tabi işlem görürler.
Şirket içi ve dışı eğitim kaynaklarından yararlanılarak, çalışanlarımızın mesleki gelişimleri sağlanmaktadır.
İşgücü, bir işletmenin en önemli unsurlarındandır. İşgücünün sürekliliği, çalışanın motivasyonu ve sosyal etkinliğini geliştirmek için her türlü yatırım ve tedbir alınmaktadır.
Geleceğimiz olan gençlerin zorunlu staj, meslek edinme ve kariyer planı sürecine destek olmak için ihtiyaçları olan staj programı sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikalarımız:

Çalışanlarımız için şeffaf bir yönetim politikası izlemek,
Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
Mesleki ve kişisel yetkinlikleri sürekli güncel tutarak eğitim ve gelişimi sürdürmek,
Etkin ölçüm ve değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.
İnsan Kaynakları Politikamızı düzenli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

Çalışma İlkelerimiz:

Kurumsal kimliğimizi oluşturan en önemli parçalardan biri olarak gördüğümüz, taahhüt edilen işlerin zamanında teslim edilmesi ve bu zaman planlamasına uyularak; işin kalite ve niteliklerinden ödün verilmemesi temel ilkemizdir.
Kurumsal kimliğimizi oluşturan bir diğer önemli unsur da personellerimizdir. Kurumumuzda çalışmakta olan personel, tanımlanmış görev alanları içerisinde GÜVENSAN ilkelerini temsil etme disiplin ve sorumluluğuna sahiptir.
Organizasyonumuzda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak hedefi, GÜVENSAN Tesis Hizmetleri’nin var olan temel prensip ve yaklaşımı çerçevesinde daha ilerilere taşınmasıdır.
Güvensan müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı, aynı zamanda çevreyi ve doğayı korumayı da ilke edinmiştir.

Şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin; tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarını sayesinde uzun yıllar varlığını sürdüren bir şirket olmanın tecrübesi bizi kurumlar arasında güçlü kılmaktadır.