Bayer Türkiye

Bayer Türkiye

Değerli Güvensan Tesis Hizmetleri,

Koronavirüs salgını ne yazık ki tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek için global ve yerel yönetmelikler çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alarak faaliyetlerimizi sizlerin özverili çalışmalarıyla sürdürmekteyiz.

Bu süreçte Bayer olarak Türkiye’deki ve dünyadaki müşterilerimizin, üreticilerimizin ve iş ortaklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.

Bu zorlu dönemde tarım faaliyetlerini devam ettirebilmek, çiftçilerimizin ihtiyacı olan tohumlara ve zirai ilaçlara ulaşmasını sağlamak ve çalışma süreçlerimizin aksamaması adına gösterdiğiniz çabaların farkındayız. Tesislerimizde ve sahada gösterdiğiniz fedakâr çalışmalar, müşterilerimizin ve üreticilerimizin çözümlerimize herhangi bir sorun yaşamadan ulaşmasını ve gıda tedariğinin güvence altına alınmasını sağlıyor.

Sizlere bu günlerde göstermiş olduğunuz olağanüstü bağlılık ve gayret için çok teşekkür ederim.