STEAM DISINFECTION

Even if the surfaces appear smooth and clean to the naked eye, the presence of millions of bacteria harmful to the human body is observed when examined under a microscope. Tests have shown that high heat vapor pressure kills 99.99% of allergens and microbes.

Steam Cleaning;
It is made by spraying steam at high temperature.
Steam contacts the microscopic gaps between the dirt and the surface, thus clearing even the toughest dirt.
No chemical is needed in steam cleaning; bacteria that even the chemical cannot destroy can be cleaned with steam sprayed at high temperature.

Application Areas;
WC-bathroom; floor coverings such as tiles, marble and stone, walls, glass, doors and windows, joints, toilet, urinal, siphon, door handles, tap batteries, ventilation culverts, waste buckets, toilet brush, areas not accessible by hand.
Kitchen; floor coverings such as tiles, marble and stone, wall, glass, doors and windows, joint breaks, sink, tap batteries, extractor, dishwasher surface, dustbin, door handles, areas not accessible by hand.
Other areas needed are heating honeycombs, door-and-glass handles, stair railings, and all the points that require hygiene in your offices.

ULV Dezenfeksiyon Hacim Uygulamaları

Son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir.Ortam havasında bulunan bakterilere ve virüslere karşı, tavandan yere kadar olan kısımların dezenfeksiyonunda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) dezenfeksiyon cihaz uygulaması denemelerinde en başarılı cihazın ULV cihazı olduğu kabul ve tavsiye edilmiştir.ULV Yöntemi ile Yapılan Hacim Uygulamalarında alkol bazlı ve nano teknolojik ürünler başta olmak üzere alternatif yüzey dezenfeksiyon ürünleri kullanılır

ULV Hacim Uygulamaları;
Bakteri ve Virüslere Karşı Alternatif Uygulamalar.
Nano Teknoloji Hijyen Kaplama.
Alkol Bazlı Ürün Uygulamaları.

ULV Yönetemi ile Yapılan Hacim uygulamalarında Kullanılan Ürünler;
Alkol Bazlı Ürünler – Kapalı mekanlarda etkinliği daha fazladır. Kapalı mekanlar ve araç içlerinde kullanıma uygundur. Alkolün uçucu özelliği ve dış alanlarda etkisi uzun süreli olmayacağından önerilmemektedir.
Genel Dezenfeksiyon Ürünleri – Bakteri ve virüsler için etkili olup kullanım alanları kapsamlıdır. Kapalı ve açık alanlarda kullanıma uygundur.
Nano Teknolojik Ürünler – Kullanım alanlarına göre 45 gün ile 90 güne kadar kalıcılık etkisi bulunmaktadır. Tüm kapalı alanlarda ve araç içlerinde kullanıma uygundur.

Manuel (Elle) Dezenfeksiyon Uygulamaları

Manuel Uygulama Yöntemi;

Elle temas edilen alanlarda (kapı kolu, elektirik düğmesi, asansörler düğmeleri, bataryalar, musluklar, gibi) manuel yapılan uygulamadır.

Manuel Yöntem ile Yapılan Uygulamalarda Kullanılan Ürünler;

Alkol bazlı ürünler ULV yöntemi dışında manuel kullanıma da uygundur.